คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : ซ
ซิงกูลาร์เมตริกซ์, เมตริกซ์เอกฐาน
(Singular matrix)
เมตริกซ์จัตุรัส A ใด ๆ ที่ det (A) มีค่าเป็นศูนย์หรือเมตริกซ์ที่ไม่มีอินเวอร์ส
เซต
(Set)
กลุ่มของสิ่งของ หรือจำนวนซึ่งมีข้อจำกัดความแน่นอน สามารถบอกได้ว่าสิ่งของ หรือจำนวนนั้นอยู่ในกลุ่มหรือไม่ เรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิก
เซตจำกัด
(finite set)
เซตที่มีจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวก หรือศูนย์
เซตที่เท่ากัน
(identical sets , equal sets)
เซตสองเซตที่มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัว
เซตว่าง
(null set , empty set)
เซตที่ไม่มีสมาชิก ใช้สัญลักษณ์ หรือ { }
เซตอนันต์
(infinite set)
เซตที่ไม่ใช่เซตจำกัด
แซมเปิลสเปซ
(Sample Space)
เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย