คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : น
นอนซิงกูลาร์เมตริกซ์, เมตริกซ์ซึ่งมิใช่เอกฐาน
(non-singular matrix)
เมตริกซ์ที่ดีเทอค์มินันต์มีค่าไม่เท่ากับศูนย์ หรือเมตริกซ์ที่สามารถหาอินเวอร์สของเมตริกซ์นั้นได้
นิเส
(negation)
นิเสของประพจน์ p หมายถึงประพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่มีข้อความ "ไม่เป็นความจริงที่ว่า" เติมอยู่ข้างหน้าประพจน์ p

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย