นกบั้งรอกแดง (Raffle's Malkoha)
นกบั้งรอกเขียวอกแดง (Chestnut-breasted Malkoha)
นกกระปูดใหญ่ (Greater Coucal)
นกกระปูดเล็ก (Lesser Coucal)
นกแสกแดง (Bay Owl)
นกเค้าเหยี่ยว (Brown Hawk-Owl)
นกเค้าแดง (Reddish Scops-Owl)
นกเค้ากู่ (Collared Scops-Owl)
นกทึดทือมลายู (Buffy Fish-Owl)
นกปากกบพันธุ์ชวา (Javan Frogmouth)ที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส