นกกระปูดใหญ่
Centropus sinensis

ตัวยาวประมาณ ๕๓ เซนติเมตร ขนคลุมตัวด้านล่าง ขนหัวขนคอและขนหางมีสีดำเป็นเงา ขนคลุมตัวด้านบนและขนปีกมีสีน้ำตาล ขนคลุมหางด้านล่างมีสีดำ ตาสีแดง ปากและขาสีดำ กินสัตว์เลื้อยคลานเล็ก ๆ และแมลงต่าง ๆ เป็นอาหาร อาศัยอยู่ตามพุ่มไม้รก ๆ ใกล้น้ำ ในป่า ไม่ชอบอยู่บนต้นไม้สูง ทำรังตามพุ่มไม้รก ๆ เป็นนกประจำถิ่น (Resident) ที่พบได้ง่ายมากที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส