นกเค้ากู่
Otus lempiji

นกชนิดนี้เป็นนกผู้ล่า ( Predator ) ในวงศ์นกเค้า ออกหากินในเวลากลางคืน ตัวยาวประมาณ ๒๓ เซนติเมตร อาศัยอยู่ในป่าพรุและป่าเสม็ด ชอบสร้างรังตามโพรงไม้ วางไข่ครั้งละ ๒ ถึง ๓ ฟองที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส