นกปากกบพันธุ์ชวา
Batrachostomus javensis

ตัวยาวประมาณ ๒๕ เซนติเมตร ตาสีเหลือง ตัวผู้มีขนคลุมตัวด้านบนสีน้ำตาลอมเทา ขนกระหม่อมและขนบนหลังตลอดจนขนคอและอกมีสีแดงอมน้ำตาล ตัวเมียมีขนคลุมตัวสีแดงคล้ำ อกส่วนบนมีสีขาว ขอบสีดำ กินแมลงเป็นอาหาร มักพบเกาะตามกิ่งไม้ เป็นนกประจำถิ่น (Resident) ที่พบได้ยากที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส