นกแสกแดง
Phodilus badius

เป็นนกในสกุลนกเค้า ตัวยาวประมาณ ๒๙ เซนติเมตร มีแหล่งที่อยู่อาศัยในป่าที่ราบต่ำไปจนถึงป่าในที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ถึง ๒,๒๐๐ เมตร ชอบหากินตามลำพังตัวเดียว ปัจจุบันพบเฉพาะในป่าพรุ กินนก หนู และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเป็นอาหารที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส