นกทึดทือมลายู
Ketupa ketupa

นกชนิดนี้เป็นนกในวงศ์นกเค้าขนาดใหญ่ ตัวยาวประมาณ ๕๐ เซนติเมตร มักเกาะนอนตามต้นไม้ที่มีใบหนาทึบในป่าพรุเวลากลางวัน (ทำให้หาพบได้ยาก) และออกหากินในเวลากลางคืน กินนก สัตว์เลื้อยคลานและหนูเป็นอาหาร ฤดูผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำรังในโพรงไม้ โดยปกติพบไข่ในรัง 2 ฟองที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส