นกบั้งรอกเขียวอกแดง
Phaenicophaeus curvirostris

ตัวยาวประมาณ ๔๖ เซนติเมตร มีลักษณะเหมือนกันทั้งตัวผู้และตัวเมีย ขนตามหน้าอกมีสีน้ำตาลแกมแดง ปากมีสีเขียว ขนปีกตลอดถึงโคนหางมีสีเขียวสด ขนปลายหางเป็นสีน้ำตาลแกมแดง ขนท้องสีน้ำตาลค่อนข้างดำ มักพบเกาะอยู่ตามพุ่มไม้หนาทึบทั้งในป่าพรุและป่าเสม็ด กินแมลงเป็นอาหารที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส