นกเค้าแดง
Otus rufescens

นกชนิดนี้เป็นนกในวงศ์นกเค้าตัวยาวประมาณ ๑๙ เซนติเมตร ขนสีน้ำตาลเหลืองกระจายทั่วตัว หัวมีจุดประใหญ่ อาศัยอยู่ตามป่าที่ราบต่ำ (Lowland Forest) ปัจจุบันหาพบได้ยาก (Rare Species) พบเฉพาะที่ป่าพรุโต๊ะแดง และพื้นที่ป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น ชอบทำรังในกอต้นข้าหลวงหลวงหลังลาย (Asplenium nideus) ที่เกาะตามต้นสีหรอ (Ilex cymosa) สูงจากพื้นดินประมาณ 4 เมตร วางไข่ในฤดูร้อน ไข่มีลักษณะค่อนข้างกลม เปลือกสีขาวที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส