มนุษย์ (Man)
ลิ่น (Malayan Pangolin)
กระรอกข้างลายท้องแดง (Plantain Squirrel)
กระรอกปลายหางดำ (Gray-bellied Squirrel)
กระรอกสามสี (Prevost's Squirrel)
กระรอกหางม้าจิ๋ว (Low's Squirrel)
กระรอกหน้ากระแต (Shrew-faced Ground Squirrel)ที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส