กระรอกหางม้าจิ๋ว
Sundasciurus lowii

เป็นกระรอกขนาดเล็ก มีขนคลุมตัวสีน้ำตาล ขนท้องสีขาว หางสั้นกว่าความยาวหัวและลำตัว ขนหางฟู พบได้ทั้งในป่าที่ราบต่ำ (Lowland Forest) และป่าภูเขา (Highland Forest) หากินใกล้พื้นดิน มีแมลงและผลไม้เป็นอาหารที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส