กระรอกหน้ากระแต
Rhinosciurus laticaudatus

เป็นกระรอกที่มีปากและจมูกยาวคล้ายกระแต ขนด้านหลังมีสีน้ำตาลเข้ม ขนด้านข้างลำตัวมีสีน้ำตาลแดง ขนใต้ท้องมีสีขาวปนเหลือง ขนหางปุยปลายขนมีสีดำ ชอบอยู่โดดเดี่ยวหากินตามกองไม้ล้มตามพื้นดินทั่วไป มีแมลง ไส้เดือนและผลไม้เป็นอาหารที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส