กระรอกปลายหางดำ
Callosciurus caniceps

ตัวยาวประมาณ ๒๒.๑ เซนติเมตร หางยาวประมาณ ๒๔.๔ เซนติเมตร กระรอกชนิดนี้มี ๒ ลักษณะคือ ชนิดที่มีปลายหางดำและชนิดที่มีปลายหางเทากับขนท้องเทาเงิน ตัวเมียมีเต้านม ๒ คู่ ปรับตัวอยู่กับคนได้ดี มักพบตามสวนมะพร้าวเช่นเดียวกับที่อยู่ได้ในป่า มักอยู่ตัวเดียวตามลำพัง แต่บางครั้งอยู่เป็นกลุ่ม ๒ - ๔ ตัว กินผลไม้และแมลงบางชนิดเป็นอาหาร มีลูกครอกละ ๒ ถึง ๔ ตัวที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส