คนจำนวนไม่น้อยเมื่อได้ยินคำว่าคณิตศาสตร์ มักจะนึกถึงตัวเลขที่ยุ่งยาก หรืออะไรที่ยากและน่าเบื่อ บ้างก็ส่ายหน้าไม่อยากพูดถึง บ้างก็บอกว่าเป็นอะไรที่ไม่อยากเข้าใกล้ แต่อย่างไรก็ตาม ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่มีใครหนีไปไกลจากคณิตศาสตร์ได้เลย ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งเข้านอนตอนกลางคืน แม้กระทั่งเวลาหลับ บางคนยังต้องพึ่งคณิตศาสตร์ตั้งเวลานาฬิกาปลุกให้ตื่น เพราะเกรงว่าจะไปทำงานสาย หรือไปโรงเรียนสาย บางคนยิ่งไปกว่านั้น นอนหลับก็ยังฝันเห็นตัวเลข หรือถ้าไม่ฝันเห็นตัวเลขก็ยังพยายามตีความฝันออกเป็นตัวเลขอีก
ในเมื่อเราทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ไม่มากก็น้อย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาก็คือ ทำอย่างไรจึงจะให้คนทั่วไปมองคณิตศาสตร์เป็นเรื่องน่าสนใจ น่าศึกษา หรืออย่างน้อยก็มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เวลามีใครพูดถึงคณิตศาสตร์ก็คิดถึงอะไรที่น่าใจบ้าง

กิจกรรมอันหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับว่ามีผลต่อการสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ก็คือ การใช้เกมหรือโจทย์ชวนคิดต่าง ๆ

ต่อไปนี้เป็นอะไรที่คิดว่าน่าสนใจ และสามารถคิดได้ทำได้ไม่ยาก จึงเลือกมาให้คิดกันเพลิน ๆ
เกม (1) เกม (2) เกม (3) เกม (4)
นอกจากเกมข้างต้นแล้ว ยังมีเกมเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลขที่น่าสนใจอีก ได้แก่ เกม (5), (6), (7)

สรุป
การได้เล่นเพลิน ๆ คิดเพลิน ๆ กับเกมหรือโจทย์ชวนคิดเชิงคณิตศาสตร์ จะช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น และทุกระดับความสามารถของนักเรียน บางเกมอาจใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะเสริมสร้างความเข้าใจ บางเกมฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต คิดอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ บางเกมเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม บนความสนุกสนานเพลิดเพลิน อาจแฝงไว้ด้วยความรู้และเนื้อหาสาระ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้สอนว่าจะสรุปหรือทบทวนให้นักเรียนได้หรือไม่ หรือปล่อยให้นักเรียนเล่นไปเพลิน ๆ อย่างเดียวไม่คิดอะไร

"Children in elementary schools are curious and eager to apply their minds and experiences to the chellenge of classroom activities. They are anxious to try new ideas, solve problems, and tackle different learning games............ Mathematical games, puzzles, brain teasers, and other learning devices play a definitive role in the process of learning"


ที่มา: เชอรี่ อยู่ดี
วารสาร สสวท.