ตัวเลขทองคำ (Golden Number)

ตัวเลขลำดับฟิโบนักชี(สร้างโดยใช้รูปภาพสี่เหลี่ยมฟิโบนักชี) เป็นที่รู้จักกันดี และเป็นตัวเลขที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ดังนั้น สัดส่วนตัวเลขระหว่างสองตัวเลขที่ติดกันจึงเป็นสัดส่วนทางธรรมชาติ และเราจะเห็นว่า สัดส่วนตัวเลขนี้มีความน่าสนใจไม่น้อย

ลำดับฟิโบนักชี 1 1 2 3 5 8 13 21

ถ้าจัดตัวเลขสองตัวชิดกันหารกัน จะได้อัตราส่วน         1/1 = 1       2/1 = 2
      3/2 = 1.5 5/3 = 1.666......
      8/5 = 1.6 13/8 = 1.625
      21/13 = 1.61538 ...............

และถ้าเราเขียนกราฟอัตราส่วนนี้ จะได้รูปกราฟที่เข้าใกล้ 1.6

ค่าตัวเลขที่ได้เมื่อให้จำนวนฟิโบนักชีมีค่ามากขึ้น ค่าจะได้ประมาณ 1.61804 เราเรียกตัวเลขนี้ว่า ตัวเลขทองคำ (Golden Number)

ตัวเลขทองคำมีความสำคัญอย่างไร


ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์