ตัวเลขทองคำมีความสำคัญอย่างไรงานทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ มักให้อัตราส่วนของด้านในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีค่าประมาณ 5:8 หรือ 1 ต่อ 1.6 หรือเป็น ตัวเลขทองคำ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สวยงามที่สุด โดยหากสี่เหลี่ยมผืนผ้าใดมีสัดส่วนนี้ ก็เรียกว่า สี่เหลี่ยมทองคำ (Golden Rectangle)

ตัวเลขทองคำนี้เป็นตัวเลขที่รู้จักกันดีมานานแล้ว และใช้อักษรกรีกแทน เรียกว่า Phi ซึ่งเขียนเป็นตัวอักษร p (ตัวเล็ก) โดยใช้แทนเฉพาะส่วนที่เป็นจุดทศนิยม 0.618034

วิหารพาเทนอน ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ของกรีกที่กรุงเอเธนส์มีโครงสร้างเป็นสี่เหลี่ยมทองคำ

วิหารพาเทนอน


ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์