น้ำใบเตยพาสเจอร์ไรส์
วิธีการทำ

นำใบเตยสดมาต้มที่อุณหภูมิ ๑๐๐ องศา ประมาณ ครึ่งชั่วโมง เพื่อให้ใบเตยมีกลิ่นหอม
นำมาผสมกับน้ำเชื่อม ความเข้มข้นประมาณ ๑๐ บริกซ์
นำไปพาสเจอร์ไรส์ และบรรจุขวด