รา

รา (Mold) เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไป เชื้อรามีทั้งชนิดที่เป็นประโยชน์และให้โทษ

เชื้อราที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในการผลิตอาหาร เช่น ซีอิ้ว เต้าเจียว เนยแข็ง เป็นต้น สามารถนำมาใช้ในการผลิตยาปฏิชีวนะต่าง ๆ

เชื้อราที่ให้โทษ คือ ทำให้อาหารเสีย อาหารมีสีและกลิ่นผิดปกติ บางชนิดยังสร้างสารพิษในอาหารด้วย ผู้บริโภคอาหารที่มีเชื้อราอาจได้รับอันตรายได้


ที่มา : จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เกษตร โดย ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์