ผลิตภัณฑ์หมักดองประเภทซอสปรุงรสและเต้าเจี้ยว ผลิตภัณฑ์ทั้ง ๒ ชนิดนี้ มักจะผลิตพร้อมกันเนื่องจากใช้วัตถุดิบอย่างเดียวกัน เต้าเจี้ยวจะเป็นส่วนที่เหลือจากการกรองน้ำซีอิ๊ว แต่เต้าเจี้ยวชั้นดีจะผลิตแยกกับซีอิ๊วซึ่งเดิมผลิตในครัวเรือน ในปัจจุบันผลิตเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
เต้าเจี้ยว กรรมวิธีการผลิตเต้าเจี้ยวใช้ถั่วเหลืองเป็นหลัก และมีแป้ง เชื้อรา (แอสเพอร์จิลลัส โอไรเซ และ แอสเพอร์จิลลัส โซเย) น้ำเกลือและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบ ผสมให้เข้ากัน บรรจุโอ่ง ปิดฝาแล้วตากแดด ปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาการหมักเป็นเวลาประมาณ ๓-๖ เดือน เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ถ้าทำซีอิ๊วร่วมกับเต้าเจี้ยวระยะนี้ก็จะดูดส่วนที่เป็นของเหลวสีน้ำตาลปนแดงออกมา นำไปผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ ๖๕-๘๘ องศาเซลเซียส จากนั้นจึงนำไปกรองเพื่อกำจัดตะกอนที่มีถั่วอยู่ออกไปก่อนบรรจุขวดหลังจากนั้นนำเนื้อถั่วเหลืองที่เหลือมาปรุงรสอื่น ๆ เพื่อเป็นเต้าเจี้ยวบรรจุขวดขายต่อไป
หากผลิตเต้าเจี้ยวโดยวิธีไม่ผ่านการเอาน้ำซี้อิ๊วออกไปจำหน่าย จะได้เต้าเจี้ยวที่มีราคาค่อนข้างสูงมาก มาตรฐานของเต้าเจี้ยวที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดไว้มีชนิดคือ เต้าเจี้ยวชนิดเม็ดและเต้าเจี้ยวชนิดบดที่มา : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๑๑๖-๑๑๗