สรรพศิลปศาสตราธิราช (จดหมายเหตุ)
จดหมายเหตุการเสด็จพระราชดำเนินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลพระบรมราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร


| สรรพศิลปศาสตราธิราช |