ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ก่อสร้าง โรงน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง เพื่อเป็นโรงงานต้นแบบและครบวงจรของการผลิตน้ำผลไม้ ซึ่งได้จัดทำไปแล้ว อันได้แก่ การผลิตน้ำผลไม้เข้มข้น น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ น้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษานำความรู้ในการ ผลิตน้ำผลไม้แต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์ต่อไป