เวย์

เวย์ (Whey) คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ เอาโปรตีนเคซีน (Casein) และไขมันเกือบทั้งหมดออกจากนม เป็นผลพลอยได้จากการทำเนยแข็ง ส่วนประกอบของเวย์ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของน้ำนมที่นำมาใช้ทำเนยแข็ง ในเวย์ประกอบแลคโตส และแร่ธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในนม การเก็บเวย์ไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง จะมีน้ำตาลแลคโตสลดลง และมีกรดแลคติคเพิ่มขึ้น โดยปกติเวย์จะนำไปใช้โดยตรง หรืออาจทำให้อยู่ในรูปของเวย์เข้มข้น หรือเวย์ผงเสียก่อน แล้วนำไปใช้ผสมอาหารแห้งสำหรับคน บางครั้งนำเวย์ไปใช้ผลิตน้ำตาลแลคโตสเป็นอุตสาหกรรมได้