ครีม

ครีม (Cream) เป็นส่วนหนึ่งของนมที่มีไขมันอยู่สูงมาก ถ้าตั้งนมทิ้งไว้นาน ๆ จะเห็นครีมลอยขึ้นข้างบน ปัจจุบันสามารถแยกครีมออกจากนมได้ โดยการใช้เครื่องแยกครีม