ิคุกกี้เนยสด

เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ นำเอาเนยสดจิตรลดา มาใช้ในสูตรการผลิต บรรจุลงในถุงพลาสติก และกล่องพลาสติกใส
ขั้นตอนการผลิต
๑. การเตรียมส่วนผสม โดยการชั่งส่วนผสม
๒. การผสม (Mixing) โดยเริ่มจากการตีเนยสดให้ขึ้นขาว จากนั้นเติมไข่ไก่
น้ำตาลไอซิ่ง แป้งสาลีที่ร่อนแล้ว และกลิ่นวานิลลา ผสมให้เข้ากันจนเกิด
เป็นส่วนผสมคุกกี้
๓. การทำให้เกิดรูปร่าง โดยใช้เครื่องปั๊มคุกกี้
๔. การอบ (Baking) ที่อุณหภูมิ ๑๘๐ - ๒๐๐ องศาเซลเซียส เป็น
เวลา ๑๕ นาที
๕. การทำให้เย็น
๖. การบรรจุ