น้ำสับปะรดพาสเจอร์ไรส์
วิธีการทำ

นำสับปะรดมาปอกเปลือกล้างให้สะอาด

แยกออกจากแกนแล้วนำไปปั่นให้ละเอียด

แยกน้ำแยกกาก

นำน้ำสับปะรดที่ได้กรองด้วยผ้าขาวบาง
ปรุงรสด้วยน้ำเชื่อมกรดมะนาว เกลือให้ได้ความหวาน ๑๑ บริกซ์ pH ประมาณ ๓.๐ - ๓.๕
ผ่านเครื่องโฮโมจิไนซ์ และพาสเจอร์ไรส์
บรรจุขวดปิดฝา และเก็บเข้าสต๊อกห้องเย็น