สับปะรด

สับปะรด Pineapple
Ananas comosus (L.) Merr.
BROMELIACEAE
ชื่ออื่น ขนุนทอง ยานัด ย่านนัด บ่อนัด มะขะนัด มะนัด ลิงทอง หมากเก็ง

ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง ๙๐-๑๐๐ ซม. มีลำต้นอยู่ใต้ดิน ใบเดี่ยว เรียงสลับซ้อนกันถี่มากรอบต้น กว้าง ๖.๕ ซม. ยาวได้ถึง ๑ เมตร ไม่มีก้านใบ ดอกช่อออกจากกลางต้น มีดอกย่อยจำนวนมาก ผลเป็นผลรวม รูปทรงกระบอก มีใบเป็นกระจุกที่ปลายผล

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง มีปลูกกันมากแถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยอง เป็นต้น

ตำรายาไทยใช้เนื้อผลเป็นยาแก้ไอขับเสมหะ เหง้าเป็นยาขับปัสสาวะ แก้นิ่ว พบว่าลำต้นและผลมีเอนไซม์ย่อยโปรตีน ชื่อ bromelain ใช้เป็นยาลดการอักเสบและบวมจากการถูกกระแทก บาดแผล หรือการผ่าตัด โดยผลิตเป็นยาเม็ดชื่อ Ananase Forte Tablet

ที่มา : หนังสือ "สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ" หน้า ๔๙ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,

เอกสาร "โรงน้ำผลไม้สวนจิตรลดา" โดย โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา