น้ำมะนาวพาสเจอร์ไรส์
วิธีการทำ

เลือกมะนาวสีเหลืองอมเขียว ซึ่งจะมีรสเปรี้ยวหอม
นำมาคั้นผสมกับน้ำต้มสุก อัตราส่วนน้ำมะนาว ๑ ลิตร/น้ำ ๑๐ ลิตร
ผสมน้ำเชื่อม และเกลือป่น วัดความเข้มข้น ๗ - ๘ บริกซ์ สำหรับขวดเล็ก ๑๓ - ๑๔ บริกซ์ สำหรับขวดใหญ่
นำมาพาสเจอร์ไรส์ และบรรจุขวด