เครื่องพาสเจอร์ไรส์แบบ

การพาสเจอร์ไรส์ด้วยเครื่องพาสเจอร์ไรส์แบบ "เพลท" (Plate type heat exchanger HTST.) เป็นแบบที่ความร้อนและความเย็นถ่าย เทไปสู่นมผ่านแผ่นโลหะ stainless steel แบบนี้เป็นแบบที่กำลังนิยมกันมาก เพราะสะดวกในการทำความสะอาดและเช็คเครื่อง

ลำดับขั้นการพาสเจอร์ไรส์แบบเพลท


ที่มา : ผลิตภัณฑ์นม โดย รศ.ทองยศ อเนกะเวียง ม.เกษตรศาสตร์ หน้า ๔๔-๔๗