สารอาหาร

อาหารที่เรารับประทานนั้นประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภท ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในทางโภชนาการได้จัดประเภทสารอาหารออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้
๑. โปรตีน
๒. คาร์โบไฮเดรต
๓. ไขมัน
๔. เกลือแร่
๕. วิตามิน
๖. น้ำ