วิตามิน

วิตามินเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานหรือใช้สร้างเนื้อเยื่อของร่างกายโดยตรง แต่ก็มีความจำเป็นต่อร่างกาย มีอยู่หลายชนิด มีแหล่งที่มาและประโยชน์แตกต่างกันไป หากแบ่งตามคุณสมบัติของการละลาย จะแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๑. ประเภทละลายในไขมัน จะเป็นวิตามินที่ทนต่อความร้อนได้ดี ได้แก่ วิตามินเอ ดี อี และเค
๒. ประเภทละลายในน้ำ จะถูกทำลายด้วยความร้อนง่าย ไม่สะสมในร่างกาย จึงขับออกทางปัสสาวะและเหงื่อ ได้แก่ วิตามินบี และ ซี

ประโยชน์ต่อร่างกาย คือ
๑. ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย
๒. ช่วยให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ
๓. ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค