ตัวต้านทานจำนวนไม่น้อยทำจากหลอดแก้วหรือกระเบื้องดินเผาที่เคลือบด้วยฟิล์มโลหะบาง ๆ และตัดแต่งโดยการเผาโลหะบางส่วนออกไปด้วยแสงเลเซอร์ เพื่อให้ได้ค่าความต้านทานที่ ถูกต้อง ตัวต้านทานอาจทำจากคาร์บอนหรือลวดต้านทานก็ได้ ส่วนมากมักจะมีการต่อเติมปลายทั้งสอง ด้วยฝาครอบและเส้นลวดสำหรับนำไปเชื่อมต่อแล้วจึงพ่นสีลงบนตัวต้านทานอีกทีเป็นริ้ว แถบสีที่ ระบุค่าความต้านทานและความแม่นยำของตัวต้านทาน