ชนิดของหิน 
หินปูน  (Limestone)
                                                          หินทราย  (Sandstone)
                                                               หินชนวน  (Slate)
                                                               หินอ่อน  (Marble)
                                                            หินแกรนิต  (Granite)