กล้องโทรทัศน์ที่ช่วยในการมอง
กล้องโทรทัศน์ชนิดอื่น
ผู้เขียน : ชาญชัย อาจินสมาจาร
เรียบเรียงจาก : หนังสือกระสวยอวกาศเที่ยวไปในอากาศและจักรวาล หน้าที่ 72