ร้อยวิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

1. ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู 2. ใช้ถุงพลาสติกซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
3. แยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่น 4. กระดาษที่นำไปรีไซเคิลไม่ได้
5. หนังสือพิมพ์สามารถแก้ไขปัญหาขยะกระดาษ 6. เศษหญ้ามีประโยชน์
7. วิธีตัดกิ่งไม้ 8. ใช้เศษหญ้าคลุมไม้ใหญ่
9. ประโยชน์ของพลาสติกช่วยถนอมอาหาร 10. พลาสติกรีไซเคิล
11. พลาสติกรีไซเคิล (2) 12. วิธีเก็บขวดแก้วที่ใช้แล้ว
13. วิธีเก็บกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว 14. น้ำสะอาดมาจากใต้ดิน
15. วิธีล้างรถยนต์ 16. ดูแลรักษารถด้วยการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
17. รักษารถด้วยการเปลี่ยนไส้กรอง 18. รักษารถช่วยลดมลพิษ
19. เติมยางรถยนต์ช่วยประหยัดน้ำมัน 20. วิธีการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง
21. ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่ 22. การเพิ่มออกซิเจนในน้ำมัน
23. อันตรายจากก๊าซเรดอน 24. พิษของก๊าซเรดอนต่อร่างกาย
25. วิธีป้องกันอันตรายจากก๊าซเรดอน 26. ปลูกต้นไม้ในห้องช่วยลดมลพิษ
27. พิษภัยของฝุ่ยฝ้าย 28. วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาดครัวเรือน
29. เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล 30. รักษาสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นที่ใกล้ตัว
31. พืชท้องถิ่นมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม 32. รถยนต์ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์
33. น้ำมันก๊าซโซลีนเผาไหม้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 34. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
35. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 36. การปลอดสารพิษ
37. ผักปลอดสารพิษ 38. สวนสาธารณะของเมือง
39. ดื่มน้ำสะอาดให้หมดแก้ว 40. สมุนไพรแก้กลิ่นอับ
41. ปิดเตาอบก่อนอาหารสุก 42. วิธีดูแลรักษาพรม
43. การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ 44. กระดาษใช้แล้วนำมาผลิตใช้ใหม่
45. หมั่นปัดฝุ่นจากหลอดไฟ 46. คุณค่าของต้นไม้ที่มีอายุกว่า 50 ปี
47. ต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 48. พลังงานจากแก้วรีไซเคิล
49. พลังงานจากกระป๋องรีไซเคิล 50. เวลาที่ควรรดน้ำต้นไม้