ร้อยวิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

51. เงาต้นไม้ประหยัดพลังงาน 52. คุณทำอย่างไรกับใบไม้ที่กวาดแล้ว
53. หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 54. วิธีลดมลพิษจากรถยนต์
55. ทำอย่างไรกับน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว 56. มลพิษจากเตาแก๊ส
57. วิธีปลูกต้นไม้ในอาคาร 58. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
59. ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน 60. สัดส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในอากาศ
61. ทำไมโลกร้อนขึ้น 62. วิธีหยุดความร้อนให้กับโลก
63. ปลูกป่าเพื่อให้โลกร่มเย็น 64. สารอันตรายในถ่านอัลคาไลน์
65. ควรเลือกใช้ถ่านแคดเมี่ยมแทนถ่านอัลคาไลน์ 66. อ่านคำอธิบายก่อนใช้
67. การเลือกซื้ออาหารกระป๋อง 68. อันตรายจากอาหารกระป๋องที่หมดอายุ
69. แอมโมเนียในน้ำยาซักล้าง 70. สารฟอร์มาลดีไฮด์
71. บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร 72. บรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือย
73. ผลิตภัณฑ์เข้มข้นช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์ได้ 74. ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษแทนการใช้
พลาสติกและโฟม
75. บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ 76. ควรเลือกซื้อสินค้าที่บรรจุกระป๋อง
อลูมิเนียมและแก้ว
77. การเลือกซื้อ 78. ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเข้มข้น
79. ซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็น 80. สินค้าปลอดสารพิษ
81. คุณสมบัติของสารละลาย 82. วิธีป้องกันอันตรายจากสารละลาย
83. ในห้องปรับอากาศควรระบายอากาศ 84. ผลิตภัณฑ์อันตรายไม่ควรทิ้งลง
แม่น้ำ
85. สารอันตรายไดออกซิน 86. อันตรายจากเบนซิน
87. ช่วยกันปลูกต้นไม้อีก 5 เท่าจึงจะเพียงพอ 88. ไฮโดรเจนคือพลังงานทดแทน
89. รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 90. ลักษณะของรถยนต์พลังงาน
ไฮโดรเจนเหลว
91. รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเหลวไม่ก่อมลพิษ 92. หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนประหยัดไฟ
93. วิธีลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลก 94. ขยะกระดาษ
95. อันตรายจากสีทาบ้าน 96. การเติมลมยางรถช่วยประหยัดน้ำมัน
97. เติมลมยางรถช่วยยืดอายุยางรถยนต์ 98. เตาไมโครเวฟประหยัดไฟกว่าเตาอบ
99. ถ่านไฟฉายที่ชาร์ตไฟใหม่ได้ประหยัดกว่า
ถ่านไฟฉายธรรมดา
100. อันตรายจากน้ำยาปรับอากาศ