100 คำถามสิ่งแวดล้อม

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

51. สารซีเอฟซี คืออะไร ? 52. สารซีเอฟซี ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ?
53. ทำไมสารซีเอฟซีจึงเป็นก๊าซอันตราย ? 54. สารซีเอฟซี ก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างไร ?
55. รังสีอุลตร้าไวโอเลตคืออะไร ? 56. เชื้อเพลิงฟอสซิลคืออะไร ?
57. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโลกส่วนใหญ่
ได้มาจากไหน ?
58. การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้เกิดอะไรขึ้นกับโลก ?
59. เพราะเหตุใดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล จึงมีผลทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกขึ้น ? 60. คาร์บอนคืออะไร ?
61. ในต้นไม้มีส่วนประกอบของธาตุคาร์บอน
อยู่เท่าใด ?
62. การหมุนเวียนของธาตุคาร์บอนเกิดขึ้นได้
อย่างไร ?
63. สารมลพิษในอากาศที่สำคัญมีอะไรบ้าง ? 64. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
65. ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์เกิดขึ้นได้อย่างไร ? 66. ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ มีอันตรายต่อร่างกายอย่างไร ?
67. ฝนกรดเกิดขึ้นได้อย่างไร ? 68. มลพิษทางอากาศในอาคารบ้านเรือนเกิดขึ้น
ได้อย่างไร ?
69. ความสมดุลย์ของความร้อนในร่างกายมนุษย์
คืออะไร ?
70. ความสมดุลของความร้อนในร่างกาย
อยู่ในระดับกี่องศา ?
71. อาคารบ้านเรือนที่ถูกสุขลักษณะ
ควรเป็นอย่างไร ?
72. อากาศร้อนมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร ?
73. อากาศหนาวมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร ? 74. ห้องที่พักอาศัย ที่ถูกสุขลักษณะ จะต้องเป็น
อย่างไร ?
75. การระบายอากาศในอาคารบ้านเรือนควรทำ
อย่างไร ?
76. แสงสว่างในอาคารที่พักอาศัย ควรเป็นอย่างไร ?
77. แสงไฟประเภทใดที่มีอันตราย ? 78. เหตุรำคาญคืออะไร ?
79. เหตุรำคาญที่เกิดอยู่บ่อย ๆ มีอะไรบ้าง ? 80. เหตุรำคาญ มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายอย่างไร ?
81. ความสั่นสะเทือนมีผลต่อร่างกายอย่างไร ? 82. อลูมิเนียมคืออะไร ?
83. ทำไมจึงใช้อลูมิเนียมในการผลิตกระป๋อง
เครื่องดื่มแคน ?
84. การผลิตกระป๋องเครื่องดื่มแคน
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ?
85. วิธีการประหยัด การใช้ประโยชน์
จากกระป๋องเครื่องดื่มแคนทำได้อย่างไร ?
86. เรานำกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาผลิตใช้ใหม่
อย่างไร ?
87. การเปิดตู้เย็นบ่อย ๆ ทำให้เกิดอะไรขึ้น ? 88. มดมีอันตรายต่อคนหรือไม่ ?
89. การเติมน้ำมันล้นถัง จะทำให้เกิดอะไรขึ้น ? 90. ผู้ปราบแมลงในระบบของธรรมชาติมีสัตว์
อะไรบ้าง ?
91. การปราบแมลงโดยระบบธรรมชาติทำ
อย่างไร ?
92. พันธุ์พืชที่เกิดอยู่ในโลกทั้งหมดมีเท่าใด ?
93. การสูญพันธุ์ของพืชเกิดขึ้นได้อย่างไร ? 94. การสูญพันธุ์เป็นไปอย่างไร ?
95. โลกมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์อยู่เป็นจำนวนเท่าใด ? 96. การสูญพันธุ์ของพืชมีผลกระทบต่อการมีชีวิต
ของสัตว์หรือไม่ ?
97. ต้นไม้มีส่วนสำคัญต่อวงจรการหมุนเวียนของน้ำ
บนโลกอย่างไร ?
98. ป่าฝนคืออะไร ?
99. ป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ที่ใด ? 100. ป่าฝนสำคัญต่อโลกอย่างไร ?