ปัจจุบันการใช้น้ำร้อนเพื่อการอุปโภค เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นในสังคมเมือง
           

เพราะคุณสมบัติของน้ำร้อนนั้นมีมากมาย โดยเฉพาะเมื่อนำน้ำร้อนต่อเข้ากับระบบท่อน้ำในบ้านก็สามารถนำไปใช้งาน ได้อเนกประสงค์ เช่น ผสมน้ำเย็นเพื่อเป็นน้ำอุ่นเพื่ออาบทำให้กระแสโลหิตไหลเวียนดีและรักษาโรคบางชนิดทางวารีบำบัดได้ ใช้กับเครื่องซักผ้าทำให้ประหยัดไฟฟ้า ฯลฯ แต่การที่จะได้น้ำร้อนมาใช้ประโยชน์ดังที่กล่าวล้วนต้องอาศัย เครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ ไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้ กระแสอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลให้ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ได้รับความสนใจ เนื่องจากการลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว อายุการใช้งานยาวนาน และที่สำคัญยังเป็นการใช้ประโยชน์ จากพลังงานธรรมชาติที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องเสีย เงินตราซื้อเชื้อเพลิง