การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. โดยกองพัฒนาพลังงานทดแทนสำนักงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีประสบการณ์การศึกษาออกแบบทดลองและพัฒนา เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในแค้มป์งานสำรวจ และบ้านพักรับรองต่าง ๆ ของ กฟผ. มายาวนานกว่า 20 ปี จึงได้รับจ้างทำการผลิตเครื่องทำน้ำร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ ชุดสำเร็จรูป เพื่อประชาชนขึ้น 2 ขนาดคือสำหรับครอบครัว ขนาดเล็ก 4-5 คนใช้ขนาด 150 ลิตร/วันและสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่มาก กว่า 5 คน ใช้ขนาด 300 ลิตร/วัน ส่วนธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล สะว่ายน้ำ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต้องใช้ข้อมูลเฉพาะออกแบบ ตามความต้องการ ของแต่ละกิจการ