(กิจ)กรรมของครู...
ปัญหาชวนคิด


ปัญหาที่ 1

จะใส่น้ำถึงระดับใด น้ำที่ไหลออกทางท่อ A และ C จึงจะไปตกลงพื้น ตำแหน่งเดียวกัน

ปัญหาที่ 2

ถ้าถังน้ำตั้งอยู่บนโต๊ะ ซึ่งอยู่สูงจากพื้น h หน่วยเช่นเดียวกัน (ดังรูป) น้ำตกจากท่อไปที่พื้นล่าง น้ำจากท่อ B จะพุ่งไปได้ไกลสุดอยู่อีกหรือไม่ หรือจะเป็นท่ออื่น ทำไมจึงเป็นหรือไม่เป็นเช่นนั้น

ลองทำ ลองคิด สักนิดก่อน
ถือเป็นการ   พักผ่อน หย่อนสมอง
คิดเล่น ๆ   อย่าเครียดครับ ..ขอรับรอง
ว่าคุณต้อง   คิดได้ ..สบายเอย