เกมคณิตศาสตร์ (3)


จงหาว่า A, B หรือ C เป็นตัวเลขโดดอะไร จากจำนวนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้
 
หลังจากที่ได้ฝึกปัญหาที่ง่าย ๆ แล้ว ก็อาจจะลองแก้ปัญหาที่ยากขึ้นไปอีก เช่น