เกมคณิตศาสตร์ (3)

การหารจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปของตัวแปร

ตัวอักษรที่ต่างกันแต่ละตัวจะแทนตัวเลขโดดที่ต่างกัน เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ผ่านมา จะหาว่า ตัวอักษรแต่ละตัวแทนตัวเลขอะไร

วิธีพิจารณา

(1) เนื่องจากตัวหาร FL ซึ่งเป็นเลข 2 หลัก คูณกับ C ในผลลัพธ์ (บรรทัดที่ 1) แล้วได้หลักหน่วยของผลคูณ (บรรทัดที่ 3) เป็น C นั่นคือ C คูณกับ L แล้วได้หลักหน่วยเป็น C และ F (บรรทัดที่ 1) คูณกับ FL แล้วได้หลักหน่วยเป็น F (บรรทัดที่ 7) และ H (บรรทัดที่ 1) คูณกับ FL แล้วได้หลักหน่วยเป็น H (บรรทัดที่ 5) แสดงว่า L อาจเป็น 1 หรือ 6

ถ้า L เป็น 6 จะได้ว่า C เป็น 2 หรือ 4 หรือ 8 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะจากบรรทัดที่ (4) และ (5)

C  C  A -- จะได้ว่า  C  (ในหลักหน่วย) ต้องมากกว่า  L  อยู่ 1
C  L  H
          M  E
 
ดังนั้น  L ต้องเป็น 1 และ  C   ต้องเป็น 2
(2) เมื่อแทนค่าตัวอักษรบางตัวที่หาได้ จะได้ดังนี้
(3) จากบรรทัดที่ 3 จะได้   A = 6 (2 x 3 = 62)
(4) จากบรรทัดที่ 2 จะได้   B = 4 (64 - 62 = 2)
(5) จากบรรทัดที่ 1 และ 4 จะได้   K = 0
(6) จากบรรทัดที่ 7 จะได้   M = 9 (31 x 3 = 93)
(7) เมื่อแทนค่าตัวอักษรที่ได้บางตัวอีกครั้งหนึ่ง ผลจะเป็นดังนี้
(8) จากบรรทัดที่ 4, 5 และ 6 จะได้   H = 7
(9) เหลือตัวเลขโดดที่ยังไม่ได้ใช้อีก 2 ตัว คือ 5 และ 6    จากบรรทัดที่ 6, 7 และ 8 จะเห็นว่า E = 8 และ I = 5
(10) ดังนี้ รูปแบบที่สมบูรณ์ของจำนวนที่กำหนดให้คือ