หนึ่งปี

            มนุษย์เป็นคนช่างสังเกต ในยามค่ำคืนมีดวงดาวปรากฏอยู่เต็มท้องฟ้า ดวงดาวขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ นั่นหมายความว่าโลกหมุนจากทางทิศตะวันตกไปตะวันออกหรือใช้กฎมือขวา คือกำมือขวาให้นิ้วหัวแม่มือชี้ไปทางทิศเหนือตามแกนของโลก

            หากทุกค่ำคืนสังเกตดวงดาว และเปรียบเทียบกันทุกวันจะพบว่าเวลาที่ดวงดาวขึ้นจากขอบฟ้าจะแตกต่างออกไป หากจินตนาการดูในภาพสามมิติโดยมีโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์และดวงดาวฤกษ์อื่น ๆ อยู่กับที่  การที่เห็นดวงดาวยามค่ำคืนเพราะอยู่ในทิศตรงข้ามกับดวงอาทิตย์  คนโบราณสังเกตดวงดาวและจินตนาการการมองเห็นกลุ่มดาวเป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่น เป็นแมลงป่อง เป็นสิงโต และหากพิจารณาในรอบปีโดยสังเกตที่ดวงอาทิตย์ พบว่าดวงอาทิตย์เดินทางผ่านกลุ่มดาวต่าง ๆ (ทั้ง ๆ ที่ดวงอาทิตย์และกลุ่มดาวอยู่กับที่ แต่โลกหมุนเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์) มีการแบ่งกลุ่มดาวออกเป็น 12 กลุ่มตามเส้นทางที่ดวงอาทิตย์เดินผ่าน เส้นทางเดินผ่านนี้เรียกว่า สุริยะวิถี (Ecliptic)

สุริยวิถี

            โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบได้รับการกำหนดให้เป็นเวลาหนึ่งปี โลกหมุนทำให้เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว 67,000 ไมล์ต่อชั่วโมง  การเดินทางของดวงอาทิตย์ผ่านกลุ่มดาวแต่ละกลุ่มครบ 12 กลุ่มจึงเป็นเวลาหนึ่งปี ดังนั้นจึงมีการแบ่งเดือนเป็น 12 เดือนตามจักรราศี (Zodiac) และแบ่งเดือนตามปฏิทินสากล

            ดังนั้นในหนึ่งปีจึงมี 12 ราศี และมีรูปของกลุ่มดาวเป็นเครื่องหมายของราศีนั้น ๆ  และกำหนดให้มี 12 เดือน โดยเริ่มจากเดือนต่าง ๆ ตามกลุ่มดาว 12 ราศี

 


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์