ชนิดของนมข้นหวาน

นมข้นหวานได้มาจากกรรมวิธีที่ต่างกันอย่างน้อยสองวิธี วิธีหนึ่งคือใส่น้ำตาลลงในนมสดแล้วระเหยน้ำออกจนเป็นนมข้นหวาน อีกวิธีหนึ่งคือเอาส่วนประกอบต่าง ๆ ของนมซึ่งแยกกันอยู่ เช่น น้ำมันเนย นมผงและน้ำมารวมกัน เติมน้ำตาลลงไปแล้วระเหยน้ำส่วนที่เกินออกเสียบ้าง วิธีนี้เรียกว่า Recombined หรือ Reconstituted milk
นมข้นหวานมีหลายชนิดพวกที่ไม่มีไขมันเรียกว่า นมข้นหวานหางนมหรือ Sweetened Condensed Skim milk พวกที่มีไขมันเนย ๘-๙ เปอร์เซ็นต์ เรียก Sweetened Condensed Full Cream Milk นมข้นหวานที่ใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันเนยเรียก Sweetened Condensed Full Milk

ที่มา: นมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.๒๕๒๖,หน้า ๙๔, ประกาย จิตรกร