วิธีการผลิตอาหารปลา

๑. ตักสาหร่ายเกลียวทองจากบ่อ นำมากรองด้วย Plankton net
๒. นำไปผสมกับส่วนประกอบต่าง ๆ ตาม สูตรอาหาร
๓. ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ทั่ว โดยใช้เครื่องผสมอาหารปลา
๔. นำส่วนผสมไปอัดเม็ดโดยใช้เครื่องอัด
๕. นำไปตากแดด
๖. บรรจุลงถุง