สูตรที่ใช้เลี้ยงอาหารปลา

สูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทั่วไป
ลำละเอียด ๓ กิโลกรัม
ปลายข้าว ๒ กิโลกรัม
กากถั่ว ๒ กิโลกรัม
ปลาป่น ๒ กิโลกรัม
ใบกระถิน ๑ กิโลกรัม
วิตามิน ๐.๓ กิโลกรัม
สาหร่ายเกลียวทอง ๕ %