สาหร่ายเกลียวทอง เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี ขนาดเล็ก โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากมูลหมักซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการนำแก๊สชีวภาพมาเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง และศึกษาส่วนผสมในการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมในการเลี้ยง แล้วนำสาหร่ายเกลียวทองไปเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารปลา เพราะมีโปรตีนที่มีคุณภาพและยังอุดมด้วยเกลือแร่และวิตามินต่างๆ ทำให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีสีสรรสดสวยยิ่งขึ้น