Xenon
(Xe)
ซีนอน

เลขอะตอม 54 เป็นธาตุที่ 5 หรือธาตุรองสุดท้ายของหมู่ 0 จัดเป็นแก๊สเฉื่อยหรือแก๊สมีตระกูล
น้ำหนักอะตอม 131.30 amu
จุดหลอมเหลว -111.9 ํc
จุดเดือด (โดยประมาณ) -108.12 +/- .01 ํc
ความหนาแน่น (ที่ STP) 5.8971 g/l
เลขออกซิเดชันสามัญ +2, +4, +6, +8

การค้นพบ

ซีนอนค้นพบโดย Sir William Ramsey และ M.W. Travers ในปี ค.ศ. 1898 ในขณะที่พยายามทำให้แก๊สคริปทอน (Kr) บริสุทธิ์ โดยการกลั่นแบบลำดับส่วน พบแก๊สที่มีความหนาแน่นสูงผิดปกติ และทราบว่าเป็นธาตุใหม่จากการศึกษาสเปกตรัม

ชื่อ "Xenon" มาจากคำกรีก หมายถึง "The stranger" หรือคนแปลกหน้า

การใช้ประโยชน์

ถึงแม้ Xe สามารถนำไปใช้ประโยชน์หลายประการทำนองเดียวกับแก๊สมีตระกูลอื่น ๆ แต่เนื่องจากแก๊สนี้มีน้อยมาก จึงมีราคาแพง การใช้ประโยชน์ถึงน้อยมาก จึงมีราคาแพง การใช้ประโยชน์ถึงน้อยกว่าแก๊สมีตระกูลอื่น ๆ ที่มีปริมาณมากกว่าหรือหาได้ง่ายกว่า ตัวอย่างการใช้ แก๊สซีนอน ได้แก่ ใช้เป็นแก๊สในหลอดดีสชาร์จ (discharge tube) ในตะเกียงแบบ negative glow และใช้เป็นยาสลับในการผ่าตัด เป็นต้น

ความเป็นพิษ

ซีนอนไม่ปรากฎเป็นพิษ แต่สารประกอบของซีนอนเป็นพิษอย่างแรง เพราะสมบัติ การเป็นตัวออกซีไดซ์ที่แรง
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ