Windows 98 กับ 25 ปัญหากวนใจ

 1.  Windows 98 ไม่สามารถเรียกใช้งานในเซฟโหมด
 ปัญหานี้มีที่มาที่ไปอยู่ไม่กี่ประเด็นครับ สามารถตรวจสอบได้
 - คอมพิวเตอร์ติดไวรัส ลองหาโปรแกรมจำพวกสแกนไวรัสหรือนอร์ตันแอนตี้ไวรัสมาตรวจสอบและกำจัดไวรัส
 - ค่าที่ติดตั้งของระบบที่บันทึกใน CMOS ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบรายละเอียดจากคู่มือและตั้งค่าให้
ถูกต้อง
 - ฮาร์ดแวร์และค่าติดตั้งสำหรับฮาร์ดแวร์อาจจะติดตั้งไม่ถูกต้อง เป็นต้นว่า ค่าของ IRQ หรือค่าใน
BIOS ของ PCI หรืออาจจะเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปในระบบไม่ถูกต้อง เป็นต้นว่า มีการติดตั้งโมเด็ม
แบบติดตั้งภายในแต่ตั้งค่าให้ใช้พอร์ตอนุกรมซ้ำซ้อนกับของเดิมที่มีอยู่ และการใช้แรมต่างชนิดกัน เป็นต้น
 - ค่าติดตั้งของ Msdos.sys อาจจะเกิดจากการดัดแปลงโลโก้ ที่ทำให้ขนาดของไฟล์เปลี่ยนไป
 - มีการใช้โปรแกรมเพื่อบีบอัดฮาร์ดดิสก์และระบบไม่สามารถมองเห็นไดรฟ์ได้
 ลองใช้โปรแกรม Scanreg.exe ตรวจสอบดูความผิดพลาดอีกครั้ง วิธีการเรียกโปรแกรม Scanreg สามารถทำได้โดยการรีสตาร์ตวินโดวส์ กด F8 และเรียก Command Prompt Only หลังจากนั้นจึงพิมพ์ Scanreg กด Enter
 ถ้ายังไม่สามารถเรียกใช้วินโดว์ในเซฟโหมดได้คงต้องมีการลงโปรแกรมใหม่ในไดเรคทอรีให่ ถ้ายังไม่สามารถเรียกใช้ได้อีกปัญหาอยู่ที่ฮาร์ดแวร์ (ฮาร์ดดิสก์หรืออื่น ๆ)

 2.  Windows Protection Error หลังจากการอัพเกรดเป็นวินโดว์ 98
 หลังจากที่มีการอัพเกรดวินโดวส์ 95 ไปเป็นวินโดวส์ 98 และทำการรีสตาร์ตเครื่อง หลังจากที่เครื่องบูตขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นกลับมีข้อความแจ้งว่า

 ปัญหานี้เกิดจาก การตั้งค่าเพื่อให้ประหยัดพลังงาน ในเครื่องคอมพิวเตอร์บางรุ่น เราสามารถทำการแก้ไขได้โดยการยกเลิกการเรียกใช้ pwrsave.vxd ในส่วนของ [386enh] วิธีการนั้นง่าย เพียงนำเครื่องหมาย ; ไปวางที่หน้าคำสั่ง ดังนี้ ;device=pwrsave.vxd ในไฟล์ System.ini

 3.  ระหว่างการก๊อปปี้โปรแกรมในขณะที่ติดตั้งวินโดวส์ 98 เครื่องก็แฮงก์
 ขณะที่มีการติดตั้งวินโดวส์ 98 ระบบก็หยุดการตอบสนองในช่วงที่กำลังมีการก๊อปปี้ไฟล์ต่าง ๆ ลงในฮาร์ดดิสก์ เมื่อมีการทดลองกด CTRL+ALT+DEL มีการแจ้งให้ทราบว่า "Setup (not responding)"
 ปัญหานี้เกิดจากวินโดว์ไม่สามารถคำนวณได้ว่ามีเนื้อที่สำหรับการติดตั้งหรือมีที่ว่างสำหรับการติดตั้ง
เท่าใด
 การแก้ไข วินโดวส์ต้องการเนื้อที่ว่างสำหรับการติดตั้งประมาณ 225 เมกะไบต์ (หรืออาจจะอยู่ในช่วง 165-355 เมกะไบต์) ดังนั้น ก่อนการติดตั้งต้องตรวจสอบเนื้อที่ว่างสำหรับการติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ให้พอเพียง
กับแบบของการติดตั้ง

 4.  คอมพิวเตอร์หยุดทำงานหลังจากที่แปลงไฟล์บนฮาร์ดดิสก์เป็นแบบ FAT32
 ปัญหานี้จะเกิดกับฮาร์ดดิสก์แบบ SCSI ที่ใช้การ์ดของ Adaptec 2940 หรือ 3940 ที่ใช้รอมไบออส
เวอร์ชันที่ต่ำกว่า 1.23 จะส่งผลทำให้เครื่องหยุดการทำงานขณะที่เรียกใช้วินโดว์
 ปัญหานี้ที่จริงนั้นเกิดจากการที่รอมไบออสของสกัสซี่ไม่สามารถทำงานร่วมกับอินเตอร์รัพต์ 13 ทำให้
Io.sys แฮงก์ตอนบูตเครื่อง
 การแก้ไข
 1. อัพเกรดไบออสให้เป็นเวอร์ชัน 1.23 หรือใหม่กว่า สามารถอัพเกรดจาก www.adaptec.com
 2. จัดพาร์ทิชันใหม่และฟอร์แมตไดรฟ์โดยไม่ต้องกำหนดให้สนับสนุน Large Disk

 5.  แจ้งว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหา
 มักจะได้รับข้อความเหล่านี้
 - Serious Disk Error Drive <X>
 - Data Error Reading Drive <X>
 - Errod Reading Drive <X>
 - I/O Error
 - Seek Error - Sector not found
 (* หมายเหตุ X เป็นชื่อไดรฟ์ เช่น C: D: E: …)
 เหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกิดจากข้อมูลได้รับความเสียหาย หรือเกิดความเสียหายกับตัวฮาร์ดดิสก์
 การตรวจสอบสามารถทำได้โดยการเรียกโปรแกรม Scandisk (อยู่ใน Accessories) ทำการเลือกไดรฟ์ที่ต้องการตรวจสอบ หลังจากที่เริ่มการตรวจสอบจะมีการแจ้งให้ทราบว่าจุดหรือสถานะของไดรฟ์ว่ามีปัญหาและแนะนำในการแก้ไข
 เราสามารถเรียกใช้โปรแกรม Scandisk จากดอสได้เช่นกัน และสามารถทำงานได้
 ถ้าหากยังมีข้อความแจ้งถึงปัญหาที่เกิดจากตัวดิสก์ คงต้องส่งไปซ่อมหรือเคลมที่ร้านที่ซื้อ

 6.  Windows Protection Errors
 เหตุการณ์ที่พบ หลังจากที่มีการเปิดเครื่องเรียกใช้วินโดว์จะมีข้อความที่สร้างความประหยาดใจเกินกว่าที่จะรับได้  ข้อความแจ้งว่า
 - While initializing device <ชื่ออุปกรณ์> Windows Protection Error
 - Windows Protection Error

7. คอมพิวเตอร์แฮงก์หลังจากที่มีโลโก้วินโดวส์ปรากฏ
ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ทั้งวินโดว์ 95 และ 98 แต่เราสามารถให้วินโดวส์ทำงานได้โดยการกด F8 เพื่อเลือก
Step-By-Step Confirmation ที่สตาร์ตเมนู เพื่อรับวินโดว์ในเซฟโหมด สำหรับสาเหตุของปัญหาจะเกิดจาก
2 ประการคือ
 1.  มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และตัวโปรแกรมได้ตรวจสอบพบว่าไฟล์ Command.com ถูก
ไวรัสหรือมีการเปลี่ยนแปลง
 2.  การตั้งค่าของการ์ดแสดงผลไม่ถูกต้อง เช่นเลือกแบบหรือยี่ห้อไม่ตรงกับการ์ด วิธีการแก้ไขนั้น สำหรับเครื่องมีการติดตั้งโปรแกรมไวรัสคงต้องมีการอัพเดตค่าต่าง ๆ ของโปรแกรมระบบ จะทำให้สามารถเรียกวินโดวส์ได้ หรือถ้าหากไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ลองทำการแก้ไขไฟล์ Msdos.sys ที่อยู่บนรูตไดเรคทอรีของไดรฟ์ที่ใช้บูต โดยเพิ่ม logo=0 ในส่วนของ [Option] สำหรับการแก้ไขถ้าหากใช้ไดรเวอร์การ์ดแสดงผลไม่ถูกต้องคงต้องติดต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่ออัพเดต

 8.  No Domain Server Was Available
 ในขณะที่กำลังล็อกออนสู่วินโดวส์เอ็นที ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการติดตั้งโปรโตคอลสำหรับการใช้งานเครือข่ายเพียงแค่ TCP/IP อย่างเดียว ในบางครั้งเราพบว่าเครื่องแม่ข่ายที่ให้หมายเลขไอพีอัตโนมัติเกิดขัดข้อง ไม่สามารถอัพเดตไอพีให้ลูกข่ายได้ ส่งผลให้ไม่สามารถล็อกออนสู่ระบบได้ วิธีการแก้ไขนั้นเราสามารถเพิ่มโปรโตคอล NetBIOS และ IPX เพื่อเสริมการทำงานเมื่อเกิดปัญหาในบางโปรโตคอล IP อย่างเดียว ในบางครั้งเราพบว่าเครื่องแม่ข่ายที่ให้หมายเลขไอพีอัตโนมัติเกิดขัดข้อง ไม่สามารถอัพเดตไอพีให้ลูกข่ายได้ ส่งผลให้ไม่สามารถล็อกออนสู่ระบบได้ วิธีการแก้ไขนั้นเราสามารถเพิ่มโปรโตคอล NetBIOS และ IPX เพื่อเสริมการทำงานเมื่อเกิดปัญหาในบางโปรโตคอล

 9.  ความจุของฮาร์ดดิสก์ได้แค่ 8 จิกะไบต์เองหรือ
 ปัญหาเกิดจากระบบไบออสไม่สนับสนุน IRQ 13 Extension ทั้งของคอนโทรลเลอร์แบบ IDE และ SCSI ตรงนี้คงต้องติดต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่ออัพเกรด (ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้)

 10. หา Win386.exe ไม่เจอ
 พอสตาร์ตวินโดวส์ก็เจอกับคำว่า Cannot find Win386.exe needed to … และอาจจะมีการแจ้งว่ามีการเรียกใช้ดอสฟิดเวอร์ชัน ปัญหาแบบนี้จะเกิดจากการติดตั้งวินโดวส์แบบอัพเกรด หรือมีวินโดวส์ 2 เวอร์ชันอยู่ด้วยกัน การแก้ไขนั้นง่ายมาก เพียงแค่ลบหรือเปลี่ยนชื่อ Win.com ที่อยู่ในรูปไดเรกทอรีออก แล้วทำการบูตเครื่องใหม่ก็เรียบร้อยหรืออีกวิธีถ้าหากไม่ได้ติดตั้งวินโดวส์ทับลงในไดเรคทอรีเดิม ลองเข้าไปสำรวจไดเรคทอรีที่ติดตั้งวินโดวส์ตัวเดิมถ้าพบว่ามีไฟล์ Win.com ก็ทำการลบทิ้ง

 11. เรียกใช้ไฟล์จากเครือข่ายไม่ได้ ชื่อไฟล์ที่แสดงก็ไม่ค่อยจะถูก
 ปัญหาเกิดขึ้นกับการเรียกเข้าไปใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ปัญหาที่มักพบบ่อยเมื่อมีการแม็พไดรฟ์ของเครือข่าย หรือการคอนเน็กเครื่องทิ้งไว้ และทางฝ่ายที่ให้บริการ (แชร์) มีการปิดเครื่องหรือมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ จะส่งผลให้ข้างที่ติดต่อไปนั้นไม่สามารถทำงานได้เหมือนกับที่เคย การแก้ไขโดยการลองเรียกเข้าไปยังเครื่องที่ต้องการใหม่และเรียกใช้บริการอีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้คงต้องติดต่อผู้ดูแลระบบว่ามีการเปิดหรอปิดบริการอะไรหรือไม่

 12. ปิดเครื่องหรือออกจากวินโดวส์แต่ละครั้งใช้เวลานาน
 ปัญหานี้จะพบบ่อยเมื่อมีการใช้งาน IE และไม่เคยทำการลบไฟล์ใน Internet Temporary ทำการลบเสียบ้างเครื่องจะได้ทำอะไรเร็วขึ้น วิธีการลบเพียงแค่เลือกไปที่ IE คลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือก Properties หา Internet Temporary แล้วทำการ Delete

 13. เบื่อ IE 4.0 อยากจะเอาออกจากวินโดวส์ 98
 ผู้เขียนเองก็เบื่อที่จะใช้ IE 4.0 เหมือนกันครับ แต่คงต้องทำใจเพราะ IE 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของวินโดวส์ 98 เสียแล้ว เอาออกไม่ได้แต่อัพเกรดเป็น IE 5.0 ได้ และยังสามารถลง Netscape หรือ Opera ได้ครับ

 14. เรียกใช้ Disk Defragmenter ปฏิบัติงานได้ 10 เปอร์เซ็นต์ก็ไปเสียแล้ว
 ครั้งแรกของการดีแฟล็กก็อย่างงี้ละครับ รอหน่อยครับต้องใช้เวลาในการจัดคลัสเตอร์ต่าง ๆ ให้เข้าที่ ผ่าน 10 เปอร์เซ็นต์ไปก็ฉลุยแล้ว สรุปเครื่องไม่ได้แฮงก์หรอกแต่ช้าหน่อยในตอนแรก

 15. อยากจะแก้ Stack OverFlow Error
 ปัญหานี้เกิดจากหลายจุด เช่นการชนกันของ IRQ เช่น มีการติดตั้งการ์ดโมเด็ม ที่ต้องแย้งใช้ IRQ กับพอร์ตอนุกรม หรือมีการติดตั้งโปรแกรมที่ฝังในหน่วยความจำ แก้ไขโดยการตั้งค่าใน config.sys
 STACK=64,512
 FILES=60
 BUFFERS=40
 ถ้ายังพบปัญหาก็ต้องจัดการกับโปรแกรมที่ฝังในหน่วยความจำและจัดการอุปกรณ์อย่าให้แย่
อินเตอร์รัพต์กัน สุดท้ายคงต้องพึ่งการอัพเดตไบออสให้ทันสมัย

16. อยากจะทำงานในโหมดของดอสบ้างแต่ทำไม่ได้
 ทำได้ง่ายมาก โดยการกด F8 ตอนสตาร์ตอัพเพื่อเลือกใช้งานในโหมดดอส หรือจะเรียกใช้วินโดวส์ด้วยคำสั่ง win /wx

 17. เครื่องแฮงก์เมื่อก๊อปปี้ข้อมูลจากซีดีรอม
 ปัญหาจะเกิดขึ้นบ่อยเมื่อมีการก๊อปปี้ไฟล์จำนวนมาจากซีดีรอมลงในฮาร์ดดิสก์ ความเร็วในการอ่านของซีดีรอมไม่สัมพันธ์กับการโอนถ่ายและเขียนลงในฮาร์ดดิสก์ การแก้ไขต้องเซตค่าของซีดีรอมให้ตรงกับแบบโดย การเลือกที่ไอคอมของ System (ใน Control Panel) เลือก

 18. เหตุแห่งที่มาของ General Protection Faults (ไม่แน่ใจในการแก้ไข)
 ปัญหาที่เรื้อรังมาตั้งแต่วินโดวส์ 3.11 เกิดจากการตรวจสอบของซีพียูเมื่อพบว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติในระบบ General Protection Fault มีหลายกรณี เช่น
 - Stack Fault (Interrupt 12) มีชุดคำสั่งบางคำสั่งได้พยายามเรียกเข้าไปยังหน่วยความจำ แต่ถูกจำกัดด้วยช่วงของ Stack หรือส่วนของข้อมูลที่อ้างอิงใน Stack ไม่มี เลยเกิด Error
 - Invalid Instruction (Interrupt 6) จะแจ้งก็ต่อเมื่อซีพียูได้ตรวจพบชุดคำสั่งที่ผิดพลาด และมีการเรียกใช้ IRQ 6 ส่วนใหญ่จะเกิดกับการใช้งานแอพพลิเคชันต่าง ๆ
 - Divice Error (Interrupt 0) ระบบหรือหน่วยความจำไม่ได้เก็บค่ารีจิสเตอร์สำหรับการประมวลผลไว้ ทำนองที่ว่าหาผลลัพธ์ไม่เจอ ทำให้เกิดเหตุการณ์ device by zero หรือ device overflow
 - General Protection Fault (Interrupt 13) สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เหตุผลหนึ่งที่มีการกล่าวอ้างมาก เป็นข้อผิดพลาดของโปรแกรม หรือ Bug แนวทางในการแก้ปัญหาอาจจะเริ่มจากการเพิ่มแรม (บางครั้งอาจจะมีการแจ้งว่าหน่วยความจำไม่พอ)
 มีการพยายามเขียนข้อมูลลงในช่วงที่กำหนดให้อ่านอย่างเดียวหรือเรียกใช้ค่าที่ผิดพลาลงในรีจิสเตอร์

19. Linux หายไปไหนหลังจากที่ลงวินโดวส์ 98
 ถ้าหากมีการติดตั้งวินโดวส์ 98 ลงในระบบที่มี Linux จะทำให้ไม่สามารถโหลด Linux ขึ้นมาได้
 แนวทางในการติดตั้ง Linux สามารถติดตั้งได้ในฮาร์ดดิสก์ได้ 2 กรณีคือ ลงใน MBR (Master Boot Record) และลงในรูตไดเรคทอรี (หรือ Superblock ใน Linux terminology) ถ้าหากมีการติดตั้ง Linux ลงใน
MBR จะถูกติดตั้งทับด้วยวินโดวส์ 98
 แก้ไขด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้ ถ้าหาก Linux ติดตั้งใน MBR ให้ทำการรีสตาร์ตเครื่องใหม่และบูตด้วยแผ่นบูตของ Linux ทำการเรียกโปรแกรม LILOCONFIG จากแผ่นดิสก์ และถ้าหากติดตั้ง Linux งในรูตไดเรคทอรี (Superblock) ให้ใช้ FDISK เพื่อแอคทีฟพาร์ทิชันของ Linux
ตารางที่ 1
ค่าติดตั้ง
ลักษณะการทำงาน
No Read ahead 
Single-speed drive 
Double-speed drive 
Triple-speed drive Quad-speed drive 
ช่วงการอ่านข้อมูลก่อน           0 ไบต์
ช่วงการอ่านข้อมูลก่อน          50 ไบต์
ช่วงการอ่านข้อมูลก่อน         100 ไบต์
ช่วงการอ่านข้อมูลก่อน         150 ไบต์
ช่วงการอ่านข้อมูลก่อน         200 ไบต์

 20. เปิดโปรแกรมบนดอสแบบเต็มจอทีไรเครื่องแฮงก์ทุกทีเลย
 เมื่อมีการเรียกใช้บริการโปรแกรมที่ทำงานบนโหมดดอสโดยเฉพาะแบบเต็มจอ หรือแม้กระทั่งการเลือกให้วินโดวส์สตาร์ตใหม่บนโหมดดอสจะไม่มีการตอบสนองการทำงาน (แฮงก์)
 ปัญหาจะเกิดจากการใช้ไดรเวอร์ของภาพแสดงผลตัวเก่าที่ไม่สามารถทำงานได้สมบูรณ์แบบเพื่อรองรับระบบ การแก้ปัญหาโดยการอัพเดตไดรเวอร์ใหม่

 21. เครื่องแฮงก์ทุกทีทั้ง ๆ ที่เหลืออีกเพียงแค่ 13 นาทีก็จะได้ใช้วินโดวส์ 98 แล้ว (ตอนที่ติดตั้ง)
 เครื่องที่ทำงานอยู่ก็เคยเจอปัญหานี้ครับ การแก้ไขก็เพียงแต่ลงหรือติดตั้งวินโดวส์ใหม่และรียกใช้ระบบ
Smart Recovery

 22. เครื่องแฮงก์ตอนที่ระบบกำลังตรวจสอบฮาร์ดแวร์หรือในตอนเริ่มสตาร์ต
 ปัญหานี้เจอบ่อยในช่วงที่ชอบลองของใหม่ สวมการ์ดนั้น ถอดการ์ดนี้จนบางครั้งเครื่องจะตรวจสอบไม่พบอะไรเลยและยังแฮงก์หน้าตาเฉย
 การแก้ไขให้เข้าไปดูที่ System Properties แล้วดูว่าฮาร์ดแวร์ตัวไหนใช้งานไม่ได้ จะมีเครื่องหมาย (!) ให้เอาออกเสียแล้วทำการรีสตาร์ตเครื่องใหม่ คราวนี้ลองให้เครื่องตรวจหาฮาร์ดแวร์ใหม่อีกที

 23. Invalid Page Fault ตอนอัพเดตไดรเวอร์
 ข้อความที่น่าเบื่อได้แสดงขึ้นมาเวลาอัพเดตโปรแกรม Rundll32 caused an invalid page fault in module Kernel132.dll และเมื่อมีการใช้ IE 4.0 ด้วยยิ่งจะเจอบ่อยเมื่อมีการอัพเดตซอฟต์แวร์ ทางแก้ไขเขาบอกมาว่า อัพเดตโปรแกรมไหนแล้วเจอปัญหานี้ก็ติดต่อที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรง (รู้สึกว่าตอบกำปั้นทุบคอมฯ จริง ๆ)

 24. หยุดการตอบสนองเมื่อพยายามจะ Shut Down
 กว่าจะปิดเครื่องได้ข้อความ Windows is shutting down หรือ It's now safe to turn off your computer ก็ค้างอยู่นั่น (ถ้าเป็นเมนบอร์ดแบบ ATX ระบบจะปิดเครื่องอัตโนมัติ ถ้าเป็นแบบ AT เจอข้อความนี้
"It's now safe to turn off your computer" ก็ปิดเครื่องเองได้เลย
 ปัญหาเกิดจากไม่ได้เลือกฟิเจอร์ Fast Shutdown ดังนั้นจึงทำการแก้ไขโดยเลือกไปที่ System (ใน Control Panel) เลือกแทบ General คลิกที่ Advance เคลียร์ช่อง Disable Fast Shutdown …OK ทำการบูตเครื่อง (รีสตาร์ตใหม่) เมื่อระบบป๊อปอัพขึ้นมาว่าจะสตาร์ตเครื่องใหม่หรือไม่

 25. Windows Protection Error และ ทางแก้
 ในขณะที่วินโดวส์รีสตาร์ต มีข้อความไม่พึงประสงค์แจ้งขึ้นที่หน้าจอ "While initializing device 
<ชื่อดีไวช์> Windows Protection Error" หรือข้อความสั้น ๆ ว่า  "Windows Protection Error"
 แหล่งที่มาของข้อความเริ่มจากปัญหาการเรียกใช้เวอร์ชวลดีไวซ์ไดรเวอร์ (VxD - virtual device driver) ก่อนที่จะโหลดตัวโปรแกรมระบบ เราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาจะมีการแจ้งว่า VxD ไม่สามารถโหลดได้
 สำหรับสาเหตุที่ไม่สามารถเรียกใช้ VxD ได้ เนื่องจาก
 - ไดรเวอร์ของ Real-mode กับ protected-mode ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
 - ข้อมูลของค่ารีจิสทรีได้รับความเสียหาย
 - Win.com หรือ Command.com ติดไวรัส
 - มีการโหลดดีไวซ์ไดรเวอร์ซ้ำซ้อน
 - ตั้งค่าต่าง ๆ ใน CMOS ไม่ถูกต้อง
 - มีปัญหากับอุปกรณ์จำพวกเสียบแล้วใช้ (PnP-Plug and Play)
 - อุปกรณ์มีปัญหา เช่น แรม ฮาร์ดดิสก์ หน่วยความจำแคช
 - เมนบอร์ดมีปัญหา ทำงานไม่สมบูรณ์
 การแก้ไข
 - รีสตาร์ตวินโดวส์ในโหมดเซฟ ถ้ายังทำงานได้ให้รีสตาร์ดใหม่แบบปกติ
 - ถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์จำพวก PnP ให้ทำการติดตั้งใหม่โดยใช้คำสั่ง set /p I
 - ตรวจสอบดูการตั้งค่าต่าง ๆ ของ CMOS ให้ถูกต้อง (รายละเอียดอยู่ในคู่มือที่มากับเครื่อง)
 - ทดลองติดตั้งวินโดวส์ใหม่ในไดเรคทอรีอื่น เลือกติดตั้งแบบ Custom ไม่ต้องให้ระบบหาฮาร์ดแวร์
ลองติดตั้งเฉพาะเมาส์ การ์ดแสดงผล และคีย์บอร์ด ลองใช้งานดูครับว่าปกติหรือไม่
 - ถ้ามีระบบหรือคอมพิวเตอร์หลายตัวก็ลองเปลี่ยนแรม หรืออุปกรณ์ที่คิดว่ามีปัญหา สลับกันไป ถ้าพบว่าปัญหาเกิดจากฮาร์ดแวร์คงต้องติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อเปลี่ยน (ถ้ายังไม่หมดประกัน)


เขียนโดย : วารินทิพย์ ศรัทธาธาร
รวบรวมจาก ไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 163 เดือนกุมภาพันธ์ 2542