Microsoft Gif Animator

ภาพรวมของโปรแกรม

 โปรแกรม Microsoft Gif Animator เป็นโปรแกรมที่บริษัทไมโครซอฟต์แจกจ่ายฟรี กับผู้ใช้บนอินเตอร์เน็ต แม้ว่าจะเป็นโปรแกรมค่อนข้างเก่า อีกทั้ง เครื่องมือสำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว และลูกเล่นน้อยกว่าโปรแกรมอื่นเยอะ แต่ก็มีความง่ายในการสร้างงานภาพเคลื่อนไหวระดับพื้นฐาน เพียงไม่กี่นาทีก็สร้างภาพเคลื่อนไหวได้แล้ว ที่สำคัญคือ โปรแกรมนี้สามารถเปิดใช้ไฟล์ฟอร์แมต .AVI ได้ด้วย นั่นหมายความว่า ถ้าเรามีไฟล์ Microsoft Video for Windows (.AVI) อยู่แล้ว ก็สามารถนำภาพเคลื่อนไหวนั้น มาแปลงเป็นไฟล์ .GIF เพื่อนำไปประกอบการแสดงผลได้ทันที

เรียกใช้โปรแกรม Microsoft Gif Animator

หลังจากเรียกใช้โปรแกรมจากปุ่ม <เริ่ม Start> แล้ว จอภาพจะปรากฏดังนี้
   รายละเอียดของทูลบาร์ มีดังนี้
  1. New สร้างไฟล์ใหม่
  2. Open เรียกไฟล์ที่ใช้แล้วขึ้นมา เพื่อทำการแก้ไขหรือทดสอบ ซึ่งเป็นได้ทั้งภาพนิ่ง ฟอร์แมต .GIF และ .AVI
  3. Save บันทึกไฟล์ที่เกิดจากการสร้าง/แก้ไข ซึ่งมีเพียงฟอร์แมตเดียวคือ .GIF
  4. Insert แทรกภาพนิ่งไฟล์ .GIF ลงในไฟล์ปัจจุบันที่เปิดใช้งานอยู่ ใช้ได้กับการทำงานแบบแก้ไขไฟล์เก่าเท่านั้น ถ้ายังไม่มีการโหลดไฟล์เข้ามา จะใช้ไม่ได้ และมีข้อที่เราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียงภาพของโปรแกรมคือ ภาพแรกที่เลือกจะเป็นภาพสุดท้าย ที่ปรากฏในชุดของภาพเคลื่อนไหว
  5. Save As บันทึกผลการแก้ไขในชื่อไฟล์อื่น ซึ่งมีได้เพียงฟอร์แมตเดียวคือ .GIF
  6. Cut เคลื่อนย้ายภาพที่เลือก ไปยังคลิปบอร์ด
  7. Copy ทำซ้ำภาพที่อยู่ในคลิปบอร์ด
  8. Paste แปะภาพจากคลิปบอร์ด ลงในจุดที่ต้องการใช้ภาพ
  9. Delete ลบภาพออกจากไฟล์ โดยไม่มีการสำรองในคลิปบอร์ด
  10. Select All เลือกทุกภาพที่อยู่ในไฟล์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่
  11. Move Up ถ้าภาพที่แทรกเข้ามา อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกใจ สามารถจัดเรียงลำดับของภาพใหม่ ให้ตรงกับความต้องการได้ ด้วยการคลิกเมาส์ภาพที่ต้องการเรียงใหม่ แล้วกดลูกศรขึ้น
  12. Move  Down เช่นเดียวกับข้อ 11 กระทำได้โดยด้วยการคลิกเมาส์ภาพที่ต้องการเรียงใหม่ แล้วกดลูกศรลง
  13. Preview แสดงผลของภาพที่สร้างขึ้นมา ถ้าการแสดงผลยังไม่เป็นที่ถูกใจ สามารถแก้ไข ปรับปรุงใหม่ได้
  14. Help ไฟล์ช่วยเหลือ สงสัยเรื่องใด ให้เอาเมาส์คลิกที่ปุ่มนั้น แล้วค้นหาคำตอบ
การสร้างภาพเคลื่อนไหว
 
สิ่งที่เราต้องเตรียมการลำดับแรกคือ ภาพนิ่งที่ต้องการนำมาเป็นภาพเคลื่อนไหว แล้วดำเนินการดังนี้
 1. นำภาพนิ่งเข้ามาบรรจุลงในเฟรมของภาพเคลื่อนไหว โดยเรียงลำดับภาพดังนี้ สมมุติว่าต้องใช้ภาพทั้งหมด 3 ภาพ คือ 1-2-3  การบรรจุภาพลงในเฟรมต้องบรรจุภาพที่ 3 ก่อน แล้วบรรจุภาพ 2-1 ตามลำดับ
 2. กำหนดรายละเอียดให้กับแท็ปคำสั่ง 3 แท็ปคือ Option, Animation และ Image

  รายละเอียดของแท็ปคำสั่ง

  Option
   ใช้กำหนดความสามารถในการแสดงผลของภาพ มีรายละเอียดดังนี้
   Thumbnails Reflect Image Position คลิกเลือกรายการนี้ เพื่อกำหนดขนาดของภาพให้เป็นแบบ Thumbnails คือ มีขนาดเล็กลงจากปกติที่กำหนด ใน Image
   Main Dialog Window Always on Top คลิกรายการนี้ เพื่อสั่งให้หน้าต่าง Gif Animation วางตัวอยู่หน้าสุดบน Desktop ขณะเดียวกันก็เป็นการยกเลิกการ Drag และ Drop กับภาพ
   Import Color Palette กำหนดคัลเลอร์พาเลทของสี มีให้เลือก 2 รายการคือ
   • Browser Palette ใช้แบบเดี่ยวกับ บราวเซอร์
   •  Optimal Palette สร้างคัลเลอร์พาเลทขึ้นมาใหม่ในแต่ละแฟรม
   •  ถ้าพาเลทที่โปรแกรมกำหนดให้ยังไม่เป็นที่ถูกใจ สามารถนำพาเลทที่อยู่ในฟอร์แมต .pal มาใช้งานได้
   Import Dither Method เลือกชนิดของภาพให้เหมาะสมกับสีแต่ละแบบ
   •  Solid เร็วและดี สำหรับภาพแบบลายเส้น ที่มีจำนวนสีไม่มากนัก
   •  Pattern เร็วสำหรับภาพที่มีขนาดเล็ก
   •  Random เหมาะสำหรับภาพที่มีขนากใหญ่ ที่มีจำนวนสีมาก
   •  Error Diffusion เหมาะสำหรับภาพขนาดเล็กที่มีสีมาก แต่ช้า
  Animation
   ใช้สำหรับกำหนดขนาดและควบคุมการเคลื่อนไหวขอภาพทั้งหมด
   Animation Width,Hight ขนาดความกว้างและความสูงของภาพเคลื่อนไหว
   Image Count แสดงจำนวนภาพทั้งหมดที่เรียงอยู่ในลำดับ
   Looping การวนรอบ มีรายการให้เลือกว่าต้อง การให้วนอีกกี่รอบที่ Repeat Count แต่ถ้าต้องการให้ภาพมีการวนรอบไม่มีที่สิ้นสุด ให้คลิกที่ Repeat Forever
   Trailing Comment เขียนหมายเหตุลงไปในไฟล์ภาพเคลื่อนไหว แต่หมายเหตุที่เขียนลงไป มีผลทำให้ขนาดของไฟล์ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย
  Image
   ใช้ควบคุมการแสดงผลการเคลื่อนไหวของภาพแต่ละเฟรม
   Image Width,Hight แสดงความกว้างและความสูงจริงของภาพ
   Left,Top ถ้าขนาดของภาพเคลื่อนไหวใหญ่กว่าขนาดจริงของภาพ เราสามารถกำหนดระยะห่างของภาพจากขอบซ้ายและขวาได้
   Duration (1/100s) ความเร็วในการแสดงต่อเฟรม ตัวเลขยิ่งน้อย ความเร็วยิ่งมาก
   Undraw Method กำหนดให้แสดงภาพในเฟรมตามรายการที่เลือก
    •  Leave ยกเลิกฉากหลังเก่า จากภาพก่อนหน้านั้น
    •  Restore Background ใช้ฉากหลังของภาพแรก
    •  Restore Previous ใช้ฉากหลังของภาพก่อนหน้า
   Transparency กำหนดการละลายสีให้เป็นภาพโปร่งใส ต้องการให้สีใดละลาย เลือกได้จาก Transparent Color
   Comment เขียนหมายเหตุของภาพแต่ละภาพ
ดูผลที่เกิดขึ้นและภาพตัวอย่าง
   เมื่อเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราต้องการดูภาพเคลื่อนไหว ก็กดปุ่ม <Preview>  ภาพที่เราสร้างขึ้นก็จะเริ่มเคลื่อนไหว  สังเกตและปรับปรุงความเร็วในการเคลื่อนไหวของภาพแต่ละเฟรม เพียงเท่านี้ เราก็สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวที่นำไปประกอบเพจได้อย่างไม่ยากเย็นนัก
  ภาพตัวอย่าง